آوریل 10, 2021
ساعت فعالیت فودکورت مجتمع تجاری عرش آجودانیه

ساعت فعالیت فودکورت عرش آجودانیه

11 الی 23:00 11 الی 23:00 ساعت فعالیت فودکورت مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه در برای صرف صبحانه از ساعت 9 و برای بخش غذایی از […]
مارس 9, 2021
پارکینگ عرش

فودکورت

بزرگترین فودکورت منطقه 1 تهران بزرگترین فودکورت منطقه 1 تهران اوایل فودکورت‌ها برای رفع خستگی، بعد خرید و استراحت بود اما الان بعضی از مرکز خریدها […]